1. Дербес деректерді өңдеуге осы Келісімнің (бұдан әрі-келісім) шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы "Ивентишес" ЖШҚ-ға (бұдан әрі-Компания) https://talentrocks.kz/ (әрі қарай Сайт) сайтында веб-формаларды толтыру арқылы қалдырған өзінің дербес деректерін жинауға, сақтауға және өңдеуге рұқсат береді. Компания пайдаланушы ұсынатын жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның қабілеттілігін бағалауға мүмкіндігі жоқ. Алайда, Компания пайдаланушының сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты ұсынатындығына және бұл ақпаратты жаңартып отыратындығына негізделген.
 2. Дербес деректерді өңдеу автоматтандыру құралдарын пайдаланбай, сондай-ақ оларды пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін. Бұл келісім арнайы немесе биометриялық болып табылмайтын мынадай дербес деректерді өңдеуге беріледі:
  • Тегі, Аты, Әкесінің аты;
  • электрондық пошта мекенжайы;
  • ұялы телефон нөмірі.
 3. Пайдаланушы сайтта пайдаланылатын cookies файлдарын пайдалану саясатын қабылдайды және IP-мекен-жайы туралы ақпаратты және оның сайттағы қызметі туралы өзге де мәліметтерді, оның ішінде: геолокация деректерін, пайдаланушы сайтпен жұмыс істейтін құрылғының түрі мен операциялық жүйесін, экранның ажыратымдылығын, браузердің нұсқасын, операциялық жүйенің тілі, траифктің көзі және арнасы туралы ақпаратты алуға келісім береді . Бұл ақпарат пайдаланушының жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды.
 4. Пайдаланушының жеке деректері жалпыға қол жетімді емес.
 5. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары:
  • компаниямен келісімдер мен шарттар шеңберінде тарапты сәйкестендіру;
  • пайдаланушымен байланыс, оның ішінде келісімдер мен шарттардың орындалуына қатысты хабарламалар, сұрау салулар мен ақпаратты жіберу, сондай-ақ пайдаланушыдан сұрау салулар мен өтінімдерді өңдеу;
  • жарнамалық және жаңалықтар материалдарын тарату;
  • иесіздендірілген деректер негізінде статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу.
 6. Дербес деректерді өңдеу барысында мынадай әрекеттер жасалады: жинау; жазу; жүйелеу; жинақтау; сақтау; нақтылау (жаңарту, өзгерту); алу; пайдалану; беру (тарату, беру, қол жеткізу); бұғаттау; өшіру; жою.
 7. Өңделетін дербес деректер өңдеу мақсаттарына жеткенде немесе егер федералдық заңда өзгеше көзделмесе, осы мақсаттарға жету қажеттілігін жоғалтқан жағдайда жойылады. Сондай-ақ, дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектісінің сұрауы бойынша тоқтатылуы мүмкін.
 8. Бұл келісімді Дербес деректер субъектісі немесе оның өкілі компанияның мекенжайына жазбаша өтініш жолдау арқылы кері қайтарып алуы мүмкін.
 9. Пайдаланушы туралы ақпаратты қорғау шаралары. Компания Пайдаланушының дербес деректерін оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ өзге де заңсыз әрекеттерден қорғауды қамтамасыз ету мақсатында техникалық және ұйымдық-құқықтық шаралар қабылдайды.
 10. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Компания пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды. Компания пайдаланушымен бірлесіп Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған залалдардың немесе өзге де теріс салдарлардың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген жағдайда Компания, егер бұл ақпарат жоғалғанға немесе жария етілгенге дейін жария иеленуге айналса немесе компания оны алған сәтке дейін үшінші тарап алса немесе пайдаланушының келісімімен жария етілсе, жауапты болмайды.
 11. Осы Келісім осы Келісімнің 8 және 9-тармақтарында көрсетілген дербес деректерді өңдеу тоқтатылған кезге дейін барлық уақытта қолданылады.